RELACJE INWESTORSKIE

INFORMACJE O FIRMIE

Teyon S.A.
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13, 31-234 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000442246
NIP: 9452171029
Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł (opłacony w całości)

KONTAKT

Teyon nie jest spółką notowaną na giełdzie, jednak zachęcamy potencjalnych inwestorów do kontaktu i omówienia możliwej współpracy oraz obecności firmy na rynkach kapitałowych. Nasz specjalista IR - Mateusz Makowiec - odpowie na wszelkie pytania.

NAPISZ DO NAS  

KOMUNIKATY I RAPORTY