BRAND

LOGOTYPY

Pobierz warianty naszego logo do wykorzystania w kanałach cyfrowych oraz w druku.

BRAND BOOK

Zapoznaj się z naszą księgą znaku, aby zrozumieć zasady właściwego użycia logo, ikon, czcionek i kolorów. Upewnij się, że logo
zachowuje minimalne wymagania odnośnie rozmiaru. Zawsze używaj logotypów z oficjalnego źródła i nigdy go nie przerabiaj.