FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Poniżej znajduje się lista projektów realizowanych przez firmę Teyon i dofinasowanych z Funduszy Europejskich:

2017/01 - 2019/02

  • "Od robota do człowieka. Innowacyjna technologia pozwalająca na płynną i dynamiczną regulację wpływu czynników ludzkich i psychologii człowieka na zachowania i algorytmy AI."

Beneficjent:

Teyon Michał Tatka

Numer umowy:

POIR.01.02.00-00-0133/16

Cel projektu:

Projekt skupia się na badaniach nad nowym systemem AI (sztucznej inteligencji) dla gier FPS/TPS, gdzie zmienne czynniki ludzkie (np. emocje, percepcja, osobowość, związki, relacje w grupie) będą miały kluczowy wpływ na elementy systemu takie jak nawigacja, drzewo zachowań, strategiczne decyzje, interakcje i zachowania tłumu. Wyniki projektu zostały użyte w celach komercyjnych w grach video przedsiębiorcy, aby udoskonalić wiarygodność zachowań niezależnych postaci (NPC).

Wartość projektu:

4 644 588 zł 

Dofinansowanie:

3 624 883.53 zł

Dofinansowano w ramach Programu sektorowego „GAMEINN”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r.

2012/01 - 2014/12

  • "Raytracer Audio & Video"

Beneficjent:

Teyon Michał Tatka i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Numer umowy:

INNOTECH-K1/IN1/50/159658/NCBR/12

Cel projektu:

Projekt miał na celu zrobienie hybrydowego renderera obrazu poprzez użycie ray-tracing’u oraz zbliżonego soundtracera. Rezultaty projektu są używane w komercyjnych projektach z branży gier video.

Wartość projektu:

2 044 357 zł

Dofinansowanie:

1 754 060 zł

Dofinansiwanie w ramach programu INNOTECH NCBiR.

Poniżej znajduje się lista projektów realizowanych przez firmę Teyon i dofinasowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

2018

  • Udział w targach branżowych w celu wzrostu konkurencyjności firmy Teyon przez promocję tworzonych gier video i usług.

Beneficjent: Teyon Michał Tatka

2017

  • Promocja gier video produkowanych przez firmę Teyon na rynku międzynarodowym poprzez udział w targach branżowych.

Beneficjent: Teyon Michał Tatka